Kron International AB
 Handla Direkt !!!
T

Stockholms Borstbinderi AB bildas 1871 av Johan Peter Ahlberg som 1863 erhållit mästarbrev i borstbinderiyrket och vars fader tidigare arbetat som tunnbindare i Slite på Gotland. Jean Ahlberg efterträder sin far 1906 och företaget blir 1909 Kunglig hofleverantör till Gustav V och flyttar 1927 tillverkningen från Stockholm till Vinslöv i södra Sverige.

Bengt Ahlberg efterträder sin far 1944 vid dennes bortgång och varunamnet Kron registreras 1945. Britt-Marie Ahlberg/Skjöld tar över 1957 efter sin makes bortgång. Plasttillverkning startar 1959 och 1966 rivs de gamla fabrikslokalerna och helt nya bygges.

Dick, Peter och Göran Ahlberg övertar 1987 verksamheten. Varunamnet Kron relanseras 1989. Företaget övertar 1990 tillverkningen av Rena fönsterrakor. 1993 inledes bearbetningen av den professionella sektorn. Kumla Textil övertas 1994. Stora investeringar görs i ny robotteknik fr.o.m. 2006. Under 2007/8 tar företaget över maskiner från tillverkare som flyttat sin produktion till Asien. 2012 ISO certifierar sig Kron för 9001 och 14001.

WC-set WC-set WC-set WC-set WC-set WC-set