Kron International AB
 Handla Direkt !!!
T

Kron International AB är ett helsvenskt företag sedan 1871 med utveckling, tillverkning och försäljning från vår fabrik i södra Sverige. Vi producerar städredskap för hushållsstädning och för den professionella marknaden.

Vår affärsidé är att hålla en hög produktkvalité med funktionella produkter som tillgodoser användarens önskemål och vi är stolta över våra produkter. Vi har genom kraftfulla investeringar effektiviserat vår produktion och kunnat behålla tillverkning i Sverige då många företag flyttade till låglöneländer i Asien.

Eftersom vi kontrollerar alla steg i tillverkningen från ren råvara till färdig produkt kan vi också säkerställa och garantera en hög och jämn kvalité. Vi strävar även efter att vår verksamhet skall utföras med minsta möjliga miljöpåverkan och att utnyttjandet av naturens resurser minimeras. Detta och att vi är ISO-certifierade gör att vi kan sälja våra produkter till dig med gott samvete.

 

Sopset plast Sopset plast Sopset plast Sopset plast Sopset plast Sopset plast